Sunday, October 4, 2009

Teknologi Pembungkusan

Pembungkusan memainkan peranan penting dalam pengeluaran makanan. Walaupun kita memiliki teknologi makanan yang baik dan cekap untuk menghasilkan produk makanan, namun tanpa pembungkusan yang dapat menarik perhatian pengguna untuk membeli produk yang kita hasilkan maka usaha untuk memasarkan produk yang terhasil mungkin akan gagal.

Oleh itu bila kita pelajari ilmu teknologi makanan, pengetahuan berkaitan pembungkusan yang merangkumi jenis pembungkusan, bentuk pembungkusan dan pelbagai perkara berkaitan dengan pembungkusan akan turut dipelajari dalam bidang teknologi makanan ini. Pembungkusan makanan yang sesuai bukan sahaja dapat menarik minat pembeli bahkan ia juga berupaya berfungsi melindungi produk makanan, memanjangkan jangkahayat produk makanan, memudahkan penghantaran dan pemasaran produk.

Kini teknologi pembungkusan merupakan cabang ilmu yang tersendiri yang boleh dipelajari secara khusus untuk menjadi pakar terutamanya kursus - kursus di tawarkan di peringkat Masters di universiti di luarnegara.

@ Teknologi Makanan


MAKANAN MUSIM BANJIR 2022

PANDUAN TEMUDUGA

SUMBANGAN IKHLAS

Untuk menjayakan dan memantapkan lagi keupayaan saya berkongsi ilmu, SUMBANGAN IKHLAS daripada pembaca amat di alu - alukan.

Sumbangan ikhlas boleh disalurkan melalui:

NAMA :NOH

Akaun Maybank No. 112361650899.

Saya juga merakam jutaan terima kasih kepada mereka yang telah memberi sumbangan.